• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XIII

chuanhattb13

 

Chúa Giêsu làm phép lạ chữa bệnh tật là dấu chỉ ơn cứu độ đã đến trần gian.

5' Lời Chúa - Tuần 12- TN - B

chuanhatnentt

Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi:

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XII

birthnen

Gioan được sinh ra theo chương trình tốt lành của Thiên Chúa.

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XI

the-parable-of-the-mustard-seed

Nước Thiên Chúa đang lớn mạnh: Nước Thiên Chúa giống như...