• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5' Lời Chúa - Tuần 19- TN - B

chuanhatnen19

Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51)

5' Lời Chúa - Tuần 17 - TN - B

17nenchanhat

“Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?”

5' Lời Chúa - Tuần 18 - TN - B

chuanhatnen18

Trong truyện Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không nhờ ăn trái đào tiên của bà Tây Vương Mẫu

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật 17 TN

chuanhta17tnb

Chúa có quyền năng ban lương thực phần xác và phần hồn