• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXIII

chuanhat23thuongnien

Câm và điếc phần xác cắt đứt hiệp thông với người chung quanh,

5' Lời Chúa - Tuần 22 - TN - B

nenchuanhat222

Những trái cam vàng ửng, những chùm nho mọng mướt trông thật ngon lành

5' Lời Chúa - Tuần 23 - TN - B

nenchuanhat23

Cổ nhân có nói: "Nhân vô thập toàn,"

5' Lời Chúa - Tuần 21 - TN - B

nrnnavua

Xác thịt sẽ bị huỷ hoại, Thần Khí mới làm cho sống.