• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5' Lời Chúa - Tuần 30 - TN - B

nenchuatn30

 

“Lạy ông Giê-su, Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”

5' Lời Chúa - Tuần 28- TN - B

nen28tni

Chúa Giêsu thực sự hài lòng, Ngài “đưa mắt nhìn và đem lòng yêu mến”

5' Lời Chúa - Tuần 29- TN - B

nen29truye

Bài Tin Mừng hôm nay – Chúa Nhật 29 thường niên B

5' Lời Chúa - Tuần 27- TN - B

40nenchuanhat27

Trong chuỗi Mân Côi, kinh Kính Mừng là kinh được lặp đi lặp lại nhiều hơn cả.