• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5' Lời Chúa - Tuần 32 - TN - B

nenslchua

Bà góa nghèo trong Phúc Âm chỉ dâng cúng hai đồng xu nhỏ cho đền thờ,

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXX

nengiaoly

Chúa là Đấng Cứu Thế và là Đấng giàu lòng thương xót.

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXXI

men20

Không có điều răn nào khác lớn hơn điều răn mến Chúa và yêu người.

5' Lời Chúa - Tuần 31 - TN - B

nen31ntbc

 “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực,