• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa - Chúa Nhật PS - A

chuapsa

Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,6-8)

5 phút Lời Chúa 4 MC - A

anhsangthegian

“Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.” (Ga 9,5)

5 phút Lời Chúa Lễ Lá - A

chuanhatlela

“Ông này là ai vậy?” Dân chúng trả lời: “Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy.”

5 phút Lời Chúa 3 MC - A

gienggiacop

“Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.” (Ga 4,10)