• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 5 PS - A

thienchua

“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 3 PS - A

haimonde

“Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,32)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 4 PS - A

chien song doi dao

“Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 2 PS - A

hienratoma

“Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.” (Ga 20,25)