• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Suy Niệm Chúa Nhật 7 TN - A

nentuan7tna

Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em

5 phút Lời Chúa 5 TN - A

anhsang

“Chính anh em là muối cho đời... Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13.14)

5 phút Lời Chúa 6 TN - A

entuan6

“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20)

5 phút Lời Chúa 2 TN - A

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29)