• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 30 TN - B

xinthuongxot

 “Lạy ông Giê-su, Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 28 TN - B

tuan28

 “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 29 TN - B

ben huu

“Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” (Mc 10,37)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 27 TN - B

CN 27

Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” (Mc 10,6-8)