• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa 1 MV - A

hay-tinh-thuc

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.” (Mt 24,42)

5 phút Lời Chúa 32 TN - C

nentuan32

Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.” (Lc 20,34-35)

5 phút Lời Chúa 34 TN - C

05naymam 52

Phía trên đầu Người, có bản viết: “Đây là vua người Do thái.”  (Lc 23,38)

5 phút Lời Chúa 30 TN - C

dentho

“Người này khi trở xuống về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không.” (Lc 18,14)