• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa CN Phục Sinh - B

songlai

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. (Ga 20,1)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 5 MC - B

luami

“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá - B

lelanamb

“Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.” (Mc 15,39)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 4 MC - B

yeu thegian

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)