• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 5 TN - C

bomoisu

Thế là họ đưa thuyền vào bờ và bỏ hết mọi sự mà đi theo Người. (Lc 5,11)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 1TN - C

images

Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.” (Lc 3,16)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 2 TN - C

hetruou

Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” (Ga 2,3)

Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh - C

hienlinh

Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”