• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 Phút Lời Chúa CN 5 - MC - B

hatgiong

Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”

5 Phút Lời Chúa CN 4 - MC - B

nentua4b

“Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa…

Dẫn Lễ Chúa Nhật 4 MC - B

muachayt

“Để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”. (Ga 3,17)

5 Phút Lời Chúa CN 3 - MC - B

sotsang

“Nhưng đền thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.” (Ga 2,21)