• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 Phút Lời Chúa CN 4 PS - B

chienlanh

“Tôi là Mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” (Ga 10,14)

5 Phút Lời Chúa CN 2 PS - B

phucsinh

“Bình an cho anh em… Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em... Hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,19.21.22)

5 Phút Lời Chúa CN 3 PS - B

binhann

Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng. (Lc 24,41)

5 Phút Lời Chúa CN Lễ Lá - B

lela

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa