• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 Phút Lời Chúa 3 MV - C

logo-cn-3-mv

"Chúng tôi phải làm gì đây?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn thì cũng làm như vậy.”(Lc 3,10-11)

5 Phút Lời Chúa CN 34 TN - B

suthat

“Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về sự thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga 18,37)

5 Phút Lời Chúa CN 2 MV - C

muavong2

“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa... Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” (Lc 3,4-6)

5 Phút Lời Chúa CN 32 TN - B

tatca

Đức Giê-su nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” (Mc 12,43)