• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 Phút Lời Chúa CN Lễ Chúa Ba Ngôi - B

nenbangoi

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…”(Mt 28,19)

5 Phút Lời Chúa CN 7 PS - B

t2ps5

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”(Mc 16,15)

5 Phút Lời Chúa CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - B

binhan

“Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 19,21)

5 Phút Lời Chúa CN 6 PS - B

nhucha

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12)