• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa 1 MC - C

coloi

“Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!” (Lc 4,3)

5 phút Lời Chúa 7 TN - C

hayyeuthuong

Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” (Lc 6,27-28)

5 phút Lời Chúa 8 TN - C

haylaycai

“Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã…. Xem quả thì biết cây.” (Lc 6,42.44)

5 phút Lời Chúa 6 TN - C

moiphuc

Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6,20)