• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5' Lời Chúa - Tuần 9 - TN - B

chuanhat9nentnb

"Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ

5' Lời Chúa - Tuần 7 Phục Sinh - B

nenctth

 Chúa Thăng Thiên - Mc 16,15-20

5' Lời Chúa - Tuần 8 - TN - B

chuanhatnenbn

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,22-23)

5' Lời Chúa - Tuần 6 Mùa Chay - B

CHUANHATNEN

“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.