• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa CN 4 MC - C

nguoicha

“Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc 15,32)

5 phút Lời Chúa CN 1 MC - C

conta

Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người.”(Lc 9,35)

5 phút Lời Chúa CN 3 MC - C

MYHN-24-10

“Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái.

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 7 TN - C

nhantu

Phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, vì anh em sẽ là con Đấng Tối Cao.” (Lc 6,35)