• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 13 TN - B

nguoidanba

 “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa.” (Mc 5,35)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 11 TN - B

lonlen

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải…” (Mc 4,31)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 12 TN - B

songgio

 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào gối mà ngủ… (Mc 4,37-38)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 10 TN - B

minh-va-mau

Anh em hãy cm ly, đây là mình Thy”…“Đây là máu Thy, máu Giao ước, đ ra vì muôn người.” (Mc 14,22b.24)