• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa CN 2 TN - C

pheprua

Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa. (Lc 3,22)

5 Phút Lời Chúa 4 MV - C

ducme

“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người nói với em.” (Lc 1,45)

5 phút Lời Chúa Lễ Hiển Linh

nenhienlinh

Họ vào nhà, thấy Hài Nhi và thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. (Mt 1,10-11)

5 Phút Lời Chúa 3 MV - C

logo-cn-3-mv

"Chúng tôi phải làm gì đây?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn thì cũng làm như vậy.”(Lc 3,10-11)