• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 Phút Lời Chúa CN 30 TN - B

thuongxottn

“Lạy ông Giê-su, Con Vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi.” (Mc 10,47b)

5 Phút Lời Chúa CN 25 TN - B

phucvu

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” (Mc 9,35)

5 Phút Lời Chúa CN 27 TN - B

mancoimaria

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

5 Phút Lời Chúa Chúa Nhật 24 TN - B

nen24

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mc 8,34)