• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa CN 16 - A

chuanhat16a

“Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.” (Mt 13,30)

5 phút Lời Chúa CN 11 - A

hangsong

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời,

5 phút Lời Chúa CN 12 - A

dungso

“Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày..." (Mt 10,27)

5 phút Lời Chúa CN 10 - A

bangoia

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)