• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa CN 2 - MV - B

don duong

Ông Gio-an Tẩy giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.” (Mc 1,4)

5 phút Lời Chúa CN 33 - TN - A

namnenbac

“Người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. ” (Mt 25,16-17)

5 phút Lời Chúa CN 34 - TN - A

vuaavutru

“Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước.” (Mt 25,35)

5 phút Lời Chúa CN 32 - TN - A

trinhnu

Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”(Mt 25,12-13)