• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa CN 33 - TN - A

namnenbac

“Người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. ” (Mt 25,16-17)

5 phút Lời Chúa CN 30 - TN - A

yeunguoi

Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình.” (Mt 22,37.39)

5 phút Lời Chúa CN 32 - TN - A

trinhnu

Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”(Mt 25,12-13)

5 phút Lời Chúa CN 29 - TN - A

thienchua

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mt 22,21)