• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 28 TN - B

tuan28

 “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 25 TN - B

phucvu

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” (Mc 9,35)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 27 TN - B

CN 27

Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” (Mc 10,6-8)

Suy niệm 5 phút Lời Chúa CN 24 TN - B

thaylaai

 Đức Giêsu lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29)