• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 4 PS - B

muctunhanlanh

“Tôi chính là Mục tử nhân lành, Tôi biết chiên của Tôi và chiên của Tôi biết Tôi.” (Ga 10,14)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 2 PS - B

longthuongxot

“Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” (Ga 20,27)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 3 PS - B

binhanhchoanhem

Chúa Giê-su nói: “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ?… Chính Thầy đây mà !” (Lc 24,38)

5 phút Lời Chúa CN Phục Sinh - B

songlai

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. (Ga 20,1)