• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa 2 TN - A

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29)

5 phút Lời Chúa 1 MV - A

hay-tinh-thuc

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.” (Mt 24,42)

5 phút Lời Chúa 2 MV - A

tuan2nen

“Các anh hãy sinh hoa quả cho xứng với lòng thống hối.

5 phút Lời Chúa 34 TN - C

05naymam 52

Phía trên đầu Người, có bản viết: “Đây là vua người Do thái.”  (Lc 23,38)