• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa CN 5 TN - B

chualanh

“Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” (Mc 1,38)

5 phút Lời Chúa CN 3 TN - B

gioanbinop

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (Mc 1,14)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 3 TN - B

haysamhoi

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (Mc 1,14)

5 phút Lời Chúa CN 2 TN - B

chuanhat2tnb

Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. (Ga 1,38-39)