• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa 3 MC - A

gienggiacop

“Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.” (Ga 4,10)

Suy Niệm Chúa Nhật 7 TN - A

nentuan7tna

Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em

5 phút Lời Chúa 2 MC - A

songloichua

Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông

5 phút Lời Chúa 6 TN - A

entuan6

“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20)