• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa CN 13 TN - C

kechet

 “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” (Mt 8,22)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 5 PS - C

chua-nhat-v-phuc-sinh-c5

Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”(Ga 13,34)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 6 PS - C

binhan

“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.” (Ga 14,27)

5 phút Lời Chúa CN 3 PS - C

tuan3psc

Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi chỗi dậy từ cõi chết. (Ga 21,13-14)