• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5' Lời Chúa Chúa Nhật 2 PS - A

lcthuongxot

“…để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.” (Ga 20,31)

TRẦM TƯ DƯỚI CHÂN THÁNH GIÁ

nenloi7

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Cứu Thế, con quỳ trước Thánh giá hồng phúc của Chúa đây.

5' Lời Chúa CN Chúa Phục Sinh MC - A

chuapsinh

Bấy giờ người môn đệ kia cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,8)

5' Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá - A

nenlelac

Giu-đa, kẻ nộp Chúa cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Chúa Giê-su trả lời: “Chính anh nói đó!” (Mt 26,25)