• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa 7 TN - C

hayyeuthuong

Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” (Lc 6,27-28)

5 phút Lời Chúa CN 2 TN - C

pheprua

Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa. (Lc 3,22)

5 phút Lời Chúa 6 TN - C

moiphuc

Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6,20)

5 phút Lời Chúa Lễ Hiển Linh

nenhienlinh

Họ vào nhà, thấy Hài Nhi và thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. (Mt 1,10-11)