• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5' Lời Chúa Chúa Nhật 24 TN - A

thathu

“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” (Mt 18,21)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 21 TN - A

nen21tna

“Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy.” (Mt 16,19)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 22 TN - A

nen22tna

Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác Thập Giá mình mà theo.”(Mt 16,24)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 20 TN - A

longtin

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” (Mt 15,28)