• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5' Lời Chúa Chúa Nhật 33 TN - A

ksinhhoaloi

“Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25,21)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 29 TN - A

haytra

“Xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” (Mt 22,15-17)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 31 TN - A

ainang

“Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.” (Mt 23,3)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 25 TN - A

nen25tn

“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.” (Mt 20,7)