• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5' Lời Chúa Chúa Nhật 12 TN - A

tuan12nen

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả xác lẫn hồn.” (Mt 10,31)

5' Lời Chúa CN Lễ Chúa Thăng Thiêng 5 MC - A

raogiang

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”(Mt 28,19)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 10 TN - A

bangoi

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 6 PS - A

chuathanhthan

“Thầy sẽ xin Cha và Thầy sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác để ở với anh em luôn mãi.” (Ga 14,16)