• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 2 TN - C

hetruou

Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” (Ga 2,3)

Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh - C

hienlinh

Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 1TN - C

images

Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.” (Lc 3,16)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 4 MV - C

thanmau

“Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. (Lc 1,41-42)