• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 25 TN - B

phucvu

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” (Mc 9,35)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 22 TN - B

22tnb

“Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,23)

Suy niệm 5 phút Lời Chúa CN 24 TN - B

thaylaai

 Đức Giêsu lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 21 TN - B

hangsong

“Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.” (Ga 6,63)