• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5' Lời Chúa Chúa Nhật 6 PS - A

chuathanhthan

“Thầy sẽ xin Cha và Thầy sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác để ở với anh em luôn mãi.” (Ga 14,16)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 4 PS - A

cuachouong

Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu - Ga 10,1-10

5' Lời Chúa Chúa Nhật 5 PS - A

chuala

Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14,1)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 3 PS - A

emau

“Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” (Lc 24,26)