• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5' Lời Chúa Chúa Nhật 16 TN - A

tn16a

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” (Mt 13,30)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 14 TN - A

nen14tna

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 15 TN - A

nen15a

“Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả: Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.” (Mt 13, 8)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 13 TN - A

nen13a

“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.