• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

PHAOLÔ và sự nghiệp cầm bút... Phần 3

Vatican StPaul Statue-w

Trở nên công chính”, là: mọi người được tham gia vào sự công bằng thủy chung của Thiên Chúa...

PHAOLÔ và sự nghiệp cầm bút viết cho người thị thành ở La Mã - P.1

paul-writing

Có thể nói, thánh Phaolô hầu như đã bỏ rất nhiều tháng ngày quần quật lao động chống “La Mã”...

PHAOLÔ và sự nghiệp cầm bút... - Phần 2

stpaul-romans-w

Thánh Phaolô biết rõ: có động lực thánh rất cứu độ đã tác động nơi con người...

PHAOLÔ và cuộc đời thường - Khởi từ Galát - Phần 2 tiếp theo

galatt

Đến đây, lại thấy nảy sinh một vấn đề, là: có chăng khác biệt nào không...