• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phaolô và Công Vụ, một so chiếu

Parmagianino TheConversionO

Xét Tin Mừng do thánh Luca viết, xem ra thánh sử đã viết hồi cuối thập niên 80 hoặc 90...

Giới thiệu một Phaolô lịch sử

saint-paul

“Thánh Phaolô là thiên-tài về thi-ca thần-bí có khả năng diễn giải nền thần-học phong-phú...

Phaolô thánh nhân, cây viết tài tình

st paul3

Trên hết mọi sự, thánh Phaolô là người ghi thư rất tuyệt hảo ít ai thấy...

Phaolô, vị thánh của mọi thời

st-paul3

Kỳ Năm Thánh PhaoLô bắt đầu từ cuối tháng 6/2008 đến cuối tháng 6/2009,...