• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phaolô và cảm nghiệm Chúa sống lại - phần 2

jesus-christ-resurrection w

Thánh Phaolô cũng từng nghĩ về vấn đề này, và nay ta hãy tìm hiểu xem tiêu đề ấy có nghĩa gì?...

Phaolô và bối cảnh hành động - p. 1

st paul rome w

“Là cư dân xứ miền Địa Trung Hải, ông hoạt động rất hăng say, xuyên suốt…

Phaolô và cảm nghiệm Chúa sống lại

Parmagianino TheConversionO

Thánh Phaolô từng trải nghiệm về một đổi đời khi gặp gỡ Chúa-Phục-Sinh...

Phaolô và Công Vụ... - Phần 2

st.paul journey w

Phần hai sách Công Vụ hầu như chỉ nói về thánh Phaolô mà thôi...