• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

PHAOLÔ và một lần thất bại tại Athens - Phần II

paul preaching at areopagos

Với thánh Phaolô, Corinthô là miền đất rất tập trung, từng khiến thánh-nhân...

Phaolô và Kiều bào Thessalônikê cùng Philípphê. P II

nenphaii

Phaolô và Kiều bào Thessalônikê cùng Philípphê

PHAOLÔ và một lần thất bại...

paulinathena w

Nói cho đúng, thánh Phaolô chưa từng viết thư gì gửi về giáo đoàn Athens hết...

Phaolô và Kiều bào Thessalônika...

paul thessalonian

Với thánh Phaolô, thì việc đi Châu Âu, đặc biệt là đến với thủ phủ Phillíphê, ở Maxêđônia,...