• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giuse và vợ của quan Potiphar

Giuse và vợ của quan Potiphar

giusevavo

áng Thế 39, 1

Bấy giờ Giuse bị đưa xuống Ai cập. Ông Potiphar thái giám của Pharaô và chỉ huy thị vệ, một người Aicập, đã mua cậu từ tay người Ismael là những người đã đưa cậu xuống đó.

giusevavo (1)

Sáng Thế 39, 2- 4

Ðức Chúa ở với Giuse và cậu là một con người thành công; cậu ở trong nhà chủ cậu, người Aicập. Chủ cậu thấy rằng Ðức Chúa ở với cậu và mọi việc cậu làm thì Ðức Chúa cho thành công. Giuse được đẹp lòng chủ, cậu là người phụ tá cho ông.

giusevavo (2)

Sáng Thế 39, 4

Ông đặt cậu làm quản gia và giao phó cho cậu mọi tài sản của ông.

giusevavo (3)

Sáng Thế 39, 7

Sau các việc đó, bà vợ ông chủ để mắt tới Giuse; bà nói với cậu: "Nằm với tôi đi!"

giusevavo (4)

 Sáng Thế 39, 9

Nhưng cậu từ chối và nói với bà vợ ông chủ: “Sao tôi có thể làm điều ác tày đình như thế và phạm đến Thiên Chúa?"

giusevavo (5)

Sáng Thế 39, 10

Ngày ngày bà cứ nói với Giuse, nhưng cậu không chịu nghe mà nằm cạnh bà để ngủ với bà.

giusevavo (6)

Sáng Thế 39, 11-12

Một ngày kia, cậu vào trong nhà để làm phận sự và không có gia nhân nào trong nhà, thì bà níu áo cậu mà nói: "Nằm với tôi đi!"

giusevavo (7)

Sáng Thế 39, 11-12

Cậu bỏ áo lại trong tay bà, chạy trốn và ra ngoài.

giusevavo (8)

Sáng Thế 39, 13-15

Khi bà thấy rằng cậu đã bỏ áo lại trong tay bà và chạy trốn ra ngoài, thì bà gọi người nhà và nói với họ: "Các người xem đấy: người ta đã đưa về cho chúng ta một tên Hípri để đú đởn với chúng ta. Hắn đã đến với tôi để nằm với tôi, nhưng tôi đã lớn tiếng kêu. Khi nghe tôi cất tiếng kêu, thì hắn bỏ áo lại bên cạnh tôi, chạy trốn và ra ngoài."

giusevavo (9)

Sáng Thế 39, 16-17,19

Bà để áo cậu bên cạnh mình cho đến khi ông chủ của cậu về nhà. Bà cũng dùng những lời lẽ như trên và nói với ông.Khi ông chủ của cậu nghe những lời bà vợ nói với ông: "Tên nô lệ của ông đối xử với tôi như thế đó!" thì ông đùng đùng nổi giận.

giusevavo (10)

Sáng Thế 39, 20

Ông chủ của Giuse bắt cậu và tống vào nhà tù, nơi các tù nhân của nhà vua bị giam giữ.

giusevavo (11)