• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giuđa và cô điếm Thần

 Giuđa và cô điếm Thần

juda

Sáng Thế 38, 12

Ngày tháng trôi qua, người con gái ông Shua, là vợ ông Giuđa, qua đời.

juda (1)

Sáng Thế 38, 12

Mãn tang vợ, ông Giuđa, cùng với bạn là ông Khirah, người Adullam, lên Timna gặp các thợ xén lông chiên của ông.

juda (2)

Sáng Thế 38, 13

Người ta báo cho Thamar hay rằng: "Này, cha chồng của chị đang lên Timna xén lông chiên của ông ấy! "

juda (3)

Sáng Thế 38, 14

Nàng liền bỏ áo bà goá, lấy khăn trùm lên, phủ kín mình, rồi ngồi ở lối vào Enaim, một thành nằm trên đường đi Timna. Nàng làm thế vì thấy rằng Shêlah đã lớn mà người ta không cho nàng làm vợ cậu.

juda (4)

Sáng Thế 38, 15-16

Ông Giuđa trông thấy nàng, tưởng là một gái điếm, vì nàng đã che mặt. Ông rẽ qua phía nàng bên lề đường và nói: "Cho tôi đến với cô." Ông không biết nàng là con dâu ông.

juda (5)

Sáng Thế 38, 16

Nàng hỏi: "Ông cho em gì để đến với em?"

juda (6)

Sáng Thế 38, 17

Ông đáp: "Tôi sẽ bắt một con dê con trong đàn gửi đến cho cô."

juda (7)

Sáng Thế 38, 17

Nàng lại nói: "Vậy xin ông cho em một vật làm tin, cho tới khi ông gửi đến."

juda (8)

Sáng Thế 38, 18

Ông hỏi: "Tôi phải cho cô vật gì làm tin?"

juda (20)

Sáng Thế 38, 18

Nàng đáp: "Chiếc ấn của ông, sợi dây đeo ấn và cây gậy ông cầm ở tay."

 


 

 

 

juda (9)

Sáng Thế 38, 18

Ông đưa cho nàng những thứ đó, rồi đến với nàng, và nàng có thai với ông.

juda (10)

Sáng Thế 38, 19

Nàng đứng lên, đi khỏi.

juda (11)

Sáng Thế 38, 19

bỏ khăn trùm và mặc lại áo bà goá

juda (12)

Sáng Thế 38, 20-21

Ông Giuđa nhờ người bạn ở Adullam mang dê con đến, để lấy lại vật làm tin từ tay người đàn bà, nhưng ông này không tìm thấy nàng. Ông này hỏi người địa phương: "Cô điếm thần ở Enaim, vẫn ngồi trên đường, đâu rồi?"

juda (13)

Sáng Thế 38, 21

Họ đã trả lời: "Ở đây chẳng hề có điếm thần."

juda (14)

Sáng Thế 38, 24

Khoảng ba tháng sau, người ta báo cho ông Giuđa rằng: "Thamar, con dâu ông, đã đi làm điếm; nó còn có thai vì làm điếm nữa!"

juda (15)

Sáng Thế 38, 24

Ông Giuđa nói: "Lôi nó ra mà thiêu sống!"

juda (16)

Sáng Thế 38, 25

Nhưng khi bị lôi ra, nàng nhờ người nói với cha chồng.

juda (17)

Sáng Thế 38, 25

"Chính chủ những vật này đã làm cho con có thai!" Nàng còn nói: "Xin cha nhận ra xem chiếc ấn, sợi dây đeo ấn và cây gậy này là của ai."

juda (18)

Sáng Thế 38, 26

Ông Giuđa nhận ra và nói: "Nó công chính hơn tôi. Quả thực tôi đã không cho nó làm vợ Shêlah, con trai tôi."

Rồi ông không ăn ở với nàng nữa.

juda (19)