• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giuđa và cô điếm Thần

 Giuđa và cô điếm Thần

juda

Sáng Thế 38, 12

Ngày tháng trôi qua, người con gái ông Shua, là vợ ông Giuđa, qua đời.

juda (1)

Sáng Thế 38, 12

Mãn tang vợ, ông Giuđa, cùng với bạn là ông Khirah, người Adullam, lên Timna gặp các thợ xén lông chiên của ông.

juda (2)

Sáng Thế 38, 13

Người ta báo cho Thamar hay rằng: "Này, cha chồng của chị đang lên Timna xén lông chiên của ông ấy! "

juda (3)

Sáng Thế 38, 14

Nàng liền bỏ áo bà goá, lấy khăn trùm lên, phủ kín mình, rồi ngồi ở lối vào Enaim, một thành nằm trên đường đi Timna. Nàng làm thế vì thấy rằng Shêlah đã lớn mà người ta không cho nàng làm vợ cậu.

juda (4)

Sáng Thế 38, 15-16

Ông Giuđa trông thấy nàng, tưởng là một gái điếm, vì nàng đã che mặt. Ông rẽ qua phía nàng bên lề đường và nói: "Cho tôi đến với cô." Ông không biết nàng là con dâu ông.

juda (5)

Sáng Thế 38, 16

Nàng hỏi: "Ông cho em gì để đến với em?"

juda (6)

Sáng Thế 38, 17

Ông đáp: "Tôi sẽ bắt một con dê con trong đàn gửi đến cho cô."

juda (7)

Sáng Thế 38, 17

Nàng lại nói: "Vậy xin ông cho em một vật làm tin, cho tới khi ông gửi đến."

juda (8)

Sáng Thế 38, 18

Ông hỏi: "Tôi phải cho cô vật gì làm tin?"

juda (20)

Sáng Thế 38, 18

Nàng đáp: "Chiếc ấn của ông, sợi dây đeo ấn và cây gậy ông cầm ở tay."