• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Er và Onan

 Er và Onan

ima4

Sáng Thế 38, 1

Thời ấy, ông Giuđa rời bỏ anh em, xuống thăm một người thành Adullam tên là Khirah

ima1

Sáng Thế 38, 2

Tại đó ông Giuđa thấy con gái một người Canaan, tên ông này là Shua.

ima3

Sáng Thế 38, 2

và ăn ở với nàng.

imae5

Sáng Thế 38, 3

Nàng có thai, sinh con trai, và ông đặt tên cho nó là Er.

imae

Sáng Thế 38, 4

Nàng lại có thai, sinh con trai, và ông đặt tên cho nó là Onan

ima7

Sáng Thế 38, 5

Một lần nữa, nàng lại sinh con trai, và ông đặt tên cho nó là Shêlah.

ima8

Sáng Thế 38, 6

Ông Giuđa cưới cho Er, con trai đầu lòng của ông, một người vợ tên là Thamar.

ima9

Sáng Thế 38, 7

Er, con đầu lòng ông Giuđa, làm mất lòng Thiên Chúa, nên Thiên Chúa khiến cậu chết.

ima10

Sáng Thế 38, 8

Ông Giuđa bảo Onan: "Con hãy ăn ở với chị dâu con, hãy chu toàn nhiệm vụ của một người em chồng, và làm cho anh con có người nối dõi."

ima11

Sáng Thế 38, 9

Onan biết rằng dòng dõi sinh ra sẽ không phải là của mình, nên khi ăn ở với chị dâu, thì cậu lại cho tinh rơi xuống đất, để không cho anh cậu có người nối dõi.

ima12

Sáng Thế 38, 10

Hành động của cậu không đẹp lòng Thiên Chúa, nên Người cũng khiến cậu chết.

HẾT