• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giuse bị hãm hại

 Ruben loạn luân

image0011

Sáng Thế 35, 22

Trong khi ông Israel ở xứ ấy, thì Ruben đến nằm với Bilhah, vợ lẽ của cha cậu,
và ông Israel nghe biết chuyện này.

HẾT


Giuse bị hãm hại

image001

Sáng Thế 37, 3

Ông Israel (Giacóp) yêu Giuse hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu,
và ông may cho cậu một áo chùng dài tay.

image002

Sáng Thế 37, 4 

Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh,
thì sinh lòng ghét cậu và không thể nói năng tử tế với cậu.

image003

 Sáng Thế 37, 12 – 14

Ông bảo Giuse: "Con hãy đi xem các anh con có được yên lành không, xem chiên dê có được yên lành không, rồi đem tin về cho cha." Rồi ông sai cậu đi từ thung lũng Hêbrôn, và cậu đến Sikem.

image004

 Sáng Thế 37, 18 – 20

Các anh em thấy Giuse từ xa, và trước khi cậu tới gần họ thì họ lập mưu giết chết cậu. Họ bảo nhau: "Thằng tướng chiêm bao đang đến kia! Bây giờ, nào ta giết và ném nó xuống một cái giếng. Ta sẽ nói là một thú dữ đã ăn thịt nó. Rồi ta sẽ thấy các chiêm bao của nó đi tới đâu!"

image005

 Sáng Thế 37, 22

Ruben bảo họ: "Ðừng đổ máu! Cứ ném nó xuống cái giếng kia trong sa mạc,
nhưng đừng giơ tay hại nó." Cậu có ý cứu em khỏi tay họ và đưa về cho cha.

image006

 Sáng Thế 37, 23

Vậy khi Giuse đến chỗ các anh, thì họ lột áo chùng của cậu,
chiếc áo chùng dài tay cậu đang mặc.

image006

 Sáng Thế 37, 24

Họ túm lấy cậu và ném xuống cái giếng; giếng đó cạn, không có nước.

image007

Sáng Thế 37, 31

Họ lấy áo chùng của Giuse, giết một con dê đực, rồi nhúng áo chùng vào máu.

image008

 Sáng Thế 37, 32

Họ gửi người mang cái áo chùng dài tay về cho cha họ và nói: "Chúng con đã thấy cái này. Xin cha nhận ra xem có phải là áo của con cha hay không."

image009

 Sáng Thế 37, 33

 Ông nhận ra cái áo và kêu lên: "Áo chùng của con tôi đây! Thú dữ đã ăn thịt nó!
Giuse đã bị xé xác rồi!"

image010

 Sáng Thế 37, 28 

Khi những lái buôn người Mađian đi qua đó; các anh em kéo Giuse lên khỏi giếng,

image011

Sáng Thế 37, 28

 rồi họ bán Giuse cho người Ismael hai mươi đồng bạc.

image012

Sáng Thế 37, 28

 Những người này đưa Giuse sang Ai cập.

image013

Sáng Thế 37, 34 – 35

 Ông Israel (Giacóp) xé áo mình ra, quấn áo vải thô ngang lưng và để tang Giuse lâu ngày. Tất cả các con trai con gái ông đến an ủi ông, nhưng ông không chịu cho người ta an ủi.

image014

Hết