• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Benjamin chào đời

Benjamin chào đời

bengia7

Sáng Thế 35, 16
Cả đoàn rời Bethel lên đường. Khi họ còn cách Êphrata một quãng đường, thì bà Rakhel đến ngày sinh, nhưng lại gặp khó khăn.

bengia8

Sáng Thế 35, 17
Trong lúc bà khó sinh, cô đỡ nói với bà: "Bà đừng sợ, bà lại được một con trai nữa!"

bengia

Sáng Thế 35, 18
Khi bà thở hắt ra, vì đang hấp hối, thì đặt tên cho con là Ben-Oni,

bengia1

Sáng Thế 35, 18
nhưng cha nó lại đặt tên là Benjamin.

bengia2

Sáng Thế 35, 19
Bà Rakhel qua đời và được chôn trên con đường đi Êphrata, tức là Bêlem.

bengia3

Sáng Thế 34, 24

 Tất cả những người ra họp ở cửa thành ông Khamor đều nghe lời ông và Sikem, con trai ông; mọi đàn ông con trai, mọi người ra họp ở cửa thành đều chịu cắt bì.

bengia4

Sáng Thế 35, 20
Ông Jacob dựng một bia đá trên mộ bà.

bengia5

Sáng Thế 35, 20

đó là bia mộ bà Rakhel, vẫn còn cho đến ngày nay.

bengia6