• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sáng Thế chương 34

phanboi

Sáng Thế 34, 1
Ðina, người con gái bà Lêa đã sinh cho ông Jacob đi ra xem các con gái xứ ấy.

phanboi1

Sáng Thế 34, 2
Sikem, con trai ông Khamor, người Khiuvi, đầu mục xứ ấy, trông thấy thì bắt cô.

phanboi2

Sáng Thế 34, 2
rồi cưỡng ép cô ăn nằm với mình.

phanboi3

Sáng Thế 34, 3

 Rồi lòng cậu quyến luyến Ðina, con gái ông Jacob; cậu yêu cô gái và âu yếm dỗ dành cô.

phanboi4

Sáng Thế 34, 4
Sikem thưa với ông Khamor, cha cậu, rằng: "Xin cha cưới cô bé ấy cho con."

phanboi5

Sáng Thế 34, 5
Ông Jacob nghe biết Sikem đã xâm phạm tiết hạnh của Ðina, con gái ông.

phanboi6

Sáng Thế 34, 5
nhưng vì các con trai ông còn đang ở ngoài đồng với đàn vật của ông, nên ông làm thinh cho đến lúc họ về.

phanboi7

Sáng Thế 34, 6-7
Ông Khamor, cha của Sikem, ra gặp ông Jacob để nói chuyện với ông. Các con trai ông Jacob ở ngoài đồng về.

phanboi8

Sáng Thế 34, 7
Vừa nghe biết chuyện, những người này bực tức và giận dữ lắm, vì Sikem đã làm điều đồi bại trong Israel, khi ăn nằm với con gái ông Jacob, một điều không được phép làm.

phanboi9

Sáng Thế 34, 8- 9
Ông Khamor nói với họ rằng: "Sikem, con trai tôi, phải lòng con gái các ông, xin các ông gả cô ấy cho nó. Các ông hãy kết nghĩa thông gia với chúng tôi: các ông sẽ gả các con gái của các ông cho chúng tôi và sẽ cưới các con gái của chúng tôi về…”
 

phanboi10

Sáng Thế 34, 10
“…Các ông sẽ ở với chúng tôi, và xứ này sẽ mở ra trước mặt các ông: các ông cứ ở đây, đi lại buôn bán ở đây và tậu đất đai ở đây làm sở hữu."

phanboi11

Sáng Thế 34, 11- 12
Sikem nói với cha và anh em cô gái: "Cháu chỉ mong được đẹp lòng bác và các anh, rồi bác và các anh đòi gì, cháu cũng xin nộp. Bác và các anh thách sính lễ quà cáp bao nhiêu, cháu cũng xin nộp như bác và các anh đòi, chỉ xin gả cô gái cho cháu."

phanboi12

Sáng Thế 34, 13-14
Khi trả lời cho Sikem và ông Khamor, cha cậu. Các con trai ông Gia-cóp đã dùng mưu mà nói: "Chúng tôi không thể làm điều này là gả em gái chúng tôi cho một người không được cắt bì, vì đối với chúng tôi, đó là một điều sỉ nhục.”

phanboi13

Sáng Thế 34, 13-14
Khi trả lời cho Sikem và ông Khamor, cha cậu. Các con trai ông Gia-cóp đã dùng mưu mà nói: "Chúng tôi không thể làm điều này là gả em gái chúng tôi cho một người không được cắt bì, vì đối với chúng tôi, đó là một điều sỉ nhục.”

phanboi13

Sáng Thế 34, 15-16
“Chúng tôi chỉ đồng ý với điều kiện là các ông trở nên như chúng tôi, nghĩa là cắt bì mọi đàn ông con trai. Bấy giờ chúng tôi sẽ gả các con gái của chúng tôi cho các ông và sẽ cưới các con gái của các ông về, chúng tôi sẽ ở với các ông và chúng ta sẽ thành một dân duy nhất.”

phanboi14

Sáng Thế 34, 17
Còn nếu các ông không nghe chúng tôi mà chịu cắt bì, thì chúng tôi sẽ bắt con gái chúng tôi về, và chúng tôi sẽ ra đi."

phanboi15]

Sáng Thế 34, 18

 Lời lẽ của họ vừa lòng ông Khamor và Sikem, con ông.

phanboi16

Sáng Thế 34, 19
Chàng trai làm ngay điều đó, không chậm trễ, vì cậu mê con gái ông Jacob; cậu lại là người có uy tín nhất trong gia đình.

phanboi17

Sáng Thế 34, 20- 21
Ông Khamor và ông Sikem, con ông, ra cửa thành nói với dân rằng: "Những người ấy hiền hoà với chúng ta. Cứ để họ ở trong xứ, đi lại buôn bán ở đây; xứ này có đủ chỗ cho họ. Chúng ta sẽ cưới các con gái của họ về, và sẽ gả các con gái của chúng ta cho họ.”
phanboi18

Sáng Thế 34, 22- 23
“Nhưng những người ấy chỉ đồng ý ở với chúng ta để thành một dân duy nhất, với điều kiện là mọi đàn ông con trai của chúng ta phải chịu cắt bì như họ. Các đàn vật của họ, tài sản của họ, gia súc của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Chúng ta chỉ cần đồng ý với họ là họ sẽ ở với chúng ta."

phanboi19

Sáng Thế 34, 25

 Sang ngày thứ ba, khi họ còn đang đau…

phanboi20

Sáng Thế 34, 25
… hai con trai ông Jacob là Simêôn và Lêvi, anh của Ðina, mỗi người xách một thanh gươm, vào thành lúc không ai ngờ.

phanboi21

Sáng Thế 34, 25
và giết mọi đàn ông con trai.

phanboi22

Sáng Thế 34, 26
ác cậu đã dùng gươm giết ông Khamor …

phanboi23

Sáng Thế 34, 26

 và Sikem, con trai ông Khamor.

phanboi24

Sáng Thế 34, 26
… và đem Ðina ra khỏi nhà Sikem, rồi đi.

phanboi25

Sáng Thế 34, 27
Các con trai ông Jacob còn đạp lên các xác .

phanboi26

Sáng Thế 34, 27- 28
và cướp phá thành, bởi vì người ta đã xâm phạm tiết hạnh em gái các cậu. Chiên dê, bò lừa của họ, những gì ở trong thành và ngoài đồng, các cậu đều lấy đi.

phanboi27

Sáng Thế 34, 29
Các cậu mang theo mọi tài sản cũng như mọi đàn bà con trẻ của họ, và cướp phá mọi thứ trong nhà.

phanboi28

Sáng Thế 34, 30
Ông Jacob nói với Simêôn và Lêvi: "Các con đã mang hoạ đến cho cha, làm cho cha trở nên đáng ghét đối với dân cư xứ này, tức là người Canaan và người Phơrizi. “

phanboi29

Sáng Thế 34, 30
Gia nhân cha chỉ có một dúm người, chúng sẽ hợp nhau lại chống cha và sẽ đánh cha, cha và gia đình sẽ bị tiêu diệt."

phanboi30

Sáng Thế 34, 31

Họ đáp: "Chẳng lẽ nó được phép xử với em gái chúng con như với một gái điếm sao?"

HẾT