• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sáng Thế chương 34 

phanboi10

Sáng Thế 34, 10
“…Các ông sẽ ở với chúng tôi, và xứ này sẽ mở ra trước mặt các ông: các ông cứ ở đây, đi lại buôn bán ở đây và tậu đất đai ở đây làm sở hữu."

phanboi11

Sáng Thế 34, 11- 12
Sikem nói với cha và anh em cô gái: "Cháu chỉ mong được đẹp lòng bác và các anh, rồi bác và các anh đòi gì, cháu cũng xin nộp. Bác và các anh thách sính lễ quà cáp bao nhiêu, cháu cũng xin nộp như bác và các anh đòi, chỉ xin gả cô gái cho cháu."

phanboi12

Sáng Thế 34, 13-14
Khi trả lời cho Sikem và ông Khamor, cha cậu. Các con trai ông Gia-cóp đã dùng mưu mà nói: "Chúng tôi không thể làm điều này là gả em gái chúng tôi cho một người không được cắt bì, vì đối với chúng tôi, đó là một điều sỉ nhục.”

phanboi13

Sáng Thế 34, 13-14
Khi trả lời cho Sikem và ông Khamor, cha cậu. Các con trai ông Gia-cóp đã dùng mưu mà nói: "Chúng tôi không thể làm điều này là gả em gái chúng tôi cho một người không được cắt bì, vì đối với chúng tôi, đó là một điều sỉ nhục.”

phanboi13

Sáng Thế 34, 15-16
“Chúng tôi chỉ đồng ý với điều kiện là các ông trở nên như chúng tôi, nghĩa là cắt bì mọi đàn ông con trai. Bấy giờ chúng tôi sẽ gả các con gái của chúng tôi cho các ông và sẽ cưới các con gái của các ông về, chúng tôi sẽ ở với các ông và chúng ta sẽ thành một dân duy nhất.”

phanboi14

Sáng Thế 34, 17
Còn nếu các ông không nghe chúng tôi mà chịu cắt bì, thì chúng tôi sẽ bắt con gái chúng tôi về, và chúng tôi sẽ ra đi."

phanboi15]

Sáng Thế 34, 18

 Lời lẽ của họ vừa lòng ông Khamor và Sikem, con ông.

phanboi16

Sáng Thế 34, 19
Chàng trai làm ngay điều đó, không chậm trễ, vì cậu mê con gái ông Jacob; cậu lại là người có uy tín nhất trong gia đình.

phanboi17

Sáng Thế 34, 20- 21
Ông Khamor và ông Sikem, con ông, ra cửa thành nói với dân rằng: "Những người ấy hiền hoà với chúng ta. Cứ để họ ở trong xứ, đi lại buôn bán ở đây; xứ này có đủ chỗ cho họ. Chúng ta sẽ cưới các con gái của họ về, và sẽ gả các con gái của chúng ta cho họ.”