• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sáng Thế chương 34

phanboi

Sáng Thế 34, 1
Ðina, người con gái bà Lêa đã sinh cho ông Jacob đi ra xem các con gái xứ ấy.

phanboi1

Sáng Thế 34, 2
Sikem, con trai ông Khamor, người Khiuvi, đầu mục xứ ấy, trông thấy thì bắt cô.

phanboi2

Sáng Thế 34, 2
rồi cưỡng ép cô ăn nằm với mình.

phanboi3

Sáng Thế 34, 3

 Rồi lòng cậu quyến luyến Ðina, con gái ông Jacob; cậu yêu cô gái và âu yếm dỗ dành cô.

phanboi4

Sáng Thế 34, 4
Sikem thưa với ông Khamor, cha cậu, rằng: "Xin cha cưới cô bé ấy cho con."

phanboi5

Sáng Thế 34, 5
Ông Jacob nghe biết Sikem đã xâm phạm tiết hạnh của Ðina, con gái ông.

phanboi6

Sáng Thế 34, 5
nhưng vì các con trai ông còn đang ở ngoài đồng với đàn vật của ông, nên ông làm thinh cho đến lúc họ về.

phanboi7

Sáng Thế 34, 6-7
Ông Khamor, cha của Sikem, ra gặp ông Jacob để nói chuyện với ông. Các con trai ông Jacob ở ngoài đồng về.

phanboi8

Sáng Thế 34, 7
Vừa nghe biết chuyện, những người này bực tức và giận dữ lắm, vì Sikem đã làm điều đồi bại trong Israel, khi ăn nằm với con gái ông Jacob, một điều không được phép làm.

phanboi9

Sáng Thế 34, 8- 9
Ông Khamor nói với họ rằng: "Sikem, con trai tôi, phải lòng con gái các ông, xin các ông gả cô ấy cho nó. Các ông hãy kết nghĩa thông gia với chúng tôi: các ông sẽ gả các con gái của các ông cho chúng tôi và sẽ cưới các con gái của chúng tôi về…”