• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Jacob vật lộn với Thiên Chúa

Jacob vật lộn với Thiên Chúa

jaocop

Sáng Thế 32, 23

Ðêm đó, ông Jacob dậy, đem theo hai bà vợ, hai người nữ tỳ và mười một đứa con, và ông lội qua sông Jabbok..

jaocop1

Sáng Thế 32, 24
Khi đưa họ và tài sản của ông qua sông.

jaocop2

Sáng Thế 32, 25
Ông Jacob ở lại một mình

jaocop3

Sáng Thế 32, 25
Và có một người vật lộn với ông …

jaocop4

Sáng Thế 32, 25
…cho đến lúc rang đông.

jaocop5

Sáng Thế 32, 26
Thấy không thắng được ông, người đó bèn đánh vào khớp xương hông của ông, và khớp xương hông của ông Jacob bị trật đang khi ông vật lộn với người đó.

jaocop6

Sáng Thế 32, 27
Người đó nói: "Buông ta ra, vì đã rạng đông rồi."