• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Jacob và những cô em họ

jacob1

   Sáng Thế 29, 17
Cô Lêa mắt lờ đờ

jacob2

 Sáng Thế 29, 17 - 18
còn cô Rakhen thì duyên dáng và có nhan sắc. Jacob yêu cô Rakhen.

 jacob3

  Sáng Thế 29, 14-15
Jacob
ở lại với Laban trọn một tháng.

 Ông Laban nói với Jacob: "Phải chăng vì cháu là anh em họ hàng với bác,
mà cháu phục vụ bác không công sao? Cháu cứ cho bác biết công xá của cháu thế nào."

 jacob4

   Sáng Thế 29, 18
Jacob
yêu cô Rakhen, nên cậu nói: "Cháu sẽ phục vụ bác bảy năm để được Rakhen,
con gái út của bác."

 jacob5

 Sáng Thế 29, 19
Ông Laban nói: "Bác gả nó cho cháu thì hơn là gả cho người khác. Cháu cứ ở lại với bác."

 jacob6

  Sáng Thế 29, 20

  Vì cô Rakhen, Jacob đã phục vụ bảy năm, nhưng đối với cậu chỉ như vài ngày vì cậu quá yêu cô.

 jacob9 

 Sáng Thế 29, 21
Jacob
nói với ông Laban: "Xin bác giao vợ cháu cho cháu, vì cháu đã mãn hạn,
và cháu muốn lui tới với nàng."

 jacob10

 Sáng Thế 29, 22
Ông Laban mời mọi người nơi ấy đến và làm tiệc.

 jacob11

   Sáng Thế 29, 23

  Chiều tối, ông dẫn cô Lêa, con gái ông, đến cho cậu.

 jacob12

  Sáng Thế 29, 23
và cậu ăn nằm với cô.

 jacob13

  Sáng Thế 29, 25
Sáng ngày ra, mới thấy là cô Lêa!