• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phản đối các cô dâu người Hit-tit

image006tn

"Con không được cưới ai trong số con gái Canaan...."

Isaac bị đánh lừa

Isaac32

Khi ông Isaac đã già, mắt ông loà không trông thấy nữa.

Isaac bị đánh lừa (tt)

Isaac28tn

"Tiếng thì tiếng Jacob, mà tay là tay Esau!"

Quyền con Trưởng của Esau

tuongnanen

Ông Isaac khẩn cầu Thiên Chúa cho vợ ông, vì bà hiếm hoi....