• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Benjamin chào đời

bengianen

Cả đoàn rời Bethel lên đường

Jacob vật lộn với Thiên Chúa

 Ðêm đó, ông Jacob dậy, đem theo hai bà vợ,

Sáng Thế chương 34

phanboinen

 Hãm hiếp, phản bội và giết người

Jacob và những cô em họ

jacob8

Jacob phục vụ 14 năm để được Cô Rakhen...