• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Em gái ông Abraham

emabram10tn

Ông Abraham nói về bà Sara, vợ ông: "Nàng là em tôi".

Thành Sôđôm và Gômôra

sodomtn

Hai sứ thần đến thành Sôđôm vào buổi chiều, ông Lot lúc ấy đang ngồi ở cửa thành Sôđôm.Nguồn gốc người Moab ...

moabtn

Nguồn gốc người Moab và người Ammôn

Giao Ước

tngiaouoc

Khi ông Abram được chín mươi chín tuổi, Thiên Chúa hiện ra với ông và phán...