• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Em gái của Ông Isaac

chiisaacnen

Ông Isaac đi Ghêrar, đến với Abimelek, vua người Philitin.

Thiên Chúa thử thách Abraham

tcabraham9tn

"Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac..."

Những ngày cuối đời của Abraham

cuoidoiab9

Những ngày cuối đời của Ông Abraham

Isaac và Ismael

isaac16tn

Isaac và Ismael là hai người con của ông Abraham