• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giuse và vợ của quan Potiphar

giusevnen

Ông Potiphar thái giám của Pharaô và chỉ huy thị vệ...

Er và Onan

ima2nen

Er và Onan

Giuđa và cô điếm Thần

judanen

Ngày tháng trôi qua, người con gái ông Shua, là vợ ông Giuđa, qua đời

Giuse bị hãm hại

image002tn

Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh, thì sinh lòng ghét cậu ...