• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chân phước Êugiêniô Magiênô

chanphuoceugienioNgày 21 tháng 5

Chân phước Êugiêniô Magiênô

Chân phước Êugiêniô Magiênô sinh tại Pháp năm 1782. Ngài được thụ phong linh mục năm 1811. Cha Êugiêniô Magiênô rất có lòng thương cảm đối với hoàn cảnh khó khăn của những người dân nghèo; và ngài đã giúp đỡ họ. Êugiêniô Magiênô luôn nhiệt tình xoay sở tìm những phương cách mới để vươn tới với giới trẻ. Ngài muốn họ yêu mến và sống đức tin của mình. Cha Êugiêniô Magiênô nhận thấy rằng các linh mục thừa sai trong mỗi xứ đạo có thể làm được rất nhiều việc ích lợi để thức tỉnh giáo dân trung thành giữ vững đức tin.

Năm 1826, cha Êugiêniô Magiênô thiết lập một hội dòng mới dành cho các linh mục và các anh em giáo dân. Họ được gọi là những nhà truyền giáo thuộc tu hội Tận Hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sứ mệnh đặc biệt của họ là tiếp cận với những người chưa nhận biết Đức Chúa Giêsu và Giáo hội. Cha Magiênô và các anh em dòng ngài đã tỏ ra can đảm trong việc đáp ứng những lời thỉnh cầu của các đức giám mục đang cần sự giúp đỡ. Các giám mục ở Bắc Mỹ thao thức đợi chờ anh em hội dòng. Giám mục Inhaxiô Bơget giáo phận Montriơ đặc biệt thao thức hơn. Ngài rất hài lòng vì vị sáng lập đã gởi nhiều anh em của ngài đến đây phục vụ. Chỉ trong vòng mười năm, hội dòng đã phát triển mau lẹ. Họ phục vụ khắp đất nước Canađa và cũng bắt đầu thi hành thừa tác vụ ở Mỹ quốc.

Năm 1837, cha Êugiêniô Magiênô được tấn phong làm giám mục giáo phận Mácxây, nước Pháp. Ngài nổi tiếng về lòng trung thành và yêu mến đức thánh cha. Ngài cũng là nhà giáo dục và là một nhà tổ chức có tài. Giám mục Êugiêniô Magiênô vẫn làm bề trên của hội dòng cho đến khi qua đời năm 1861.

Công việc cao cả mà đức giám mục Êugiêniô Magiênô đã khởi xướng ngày nay vẫn còn được tiếp tục trên khắp thế giới qua các vị thừa sai thuộc hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm. Họ phục vụ tại các điểm truyền giáo, các giáo xứ và các trường đại học.

Đức giám mục Êugiêniô Magiênô đã can đảm đáp ứng những đòi hỏi thiết yếu của dân Chúa khi ngài gặp gỡ họ. Chúng ta hãy nài xin giám mục Êugiêniô Magiênô giúp chúng ta ý thức rằng chúng ta cũng có thể giúp đỡ những người sống chung quanh mình.

Biên dịch: Đa Minh M. Nguyễn Phúc Lộc, CMC