• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Mắcximilianô Maria Kôbê

tnmacximilia

Cuộc đời của một con người được đánh giá bằng những việc tốt đẹp mình đã làmThánh Lô-ren-xô, Phó tế, tử đạo

tnlorenso0

Nếu hạt lúc mì rơi xuống đất không thối đi thì nó không sinh hoa kết quảThánh Clara, Đồng trinh

clara1

Đây là một trong số các trinh nữ khôn ngoan, đã cầm đèn sáng ra đón Đức KitôThánh Đaminh, Linh mục

tndaminh

Mỗi vị thánh đều có những nét đặc biệt trong cuộc sống làm người...