• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đức Maria Nữ Vương

nuvuong

Với muôn vàn tước hiệu Giáo Hội và nhân loại cung kính dâng lên Đức Trinh Nữ MariaThánh Bernađô, Viện phụ...

tnbernado

Thánh Bernađô vì được mẹ nuông chiều, hay rụt rè, mắc cỡ và nhát sợ.Thánh Piô X, Giáo hoàng

ghpiôx

”Người mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống cho đoàn chiên”Lể Đức Mẹ Lên Trời

tnmaria

Mừng lễ Đức Mẹ lên trời hôm nay, nhân loại sẽ được chiêm ngắm hình ảnh đẹp nhất của Mẹ Maria, vẹn tuyền