• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

thanhmaria

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Ngày 14 tháng 12 - Thánh Gioan Thánh Giá

Thanh Gioan Thanh Gia

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ     

Ngày 19 tháng 12 - Chân phước Urbanô V

Pope-Urban

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ  

Ngày 11 tháng 11 Thánh Martinô thành Tua, không phải để sở hữu

martin-of-tourstn

Vị thánh quân nhân này sống vào thế kỷ thứ 4. Ngài gia nhập quân đội Rôma ở Ý khi mới chỉ lên 15. Dù song thân ngoại đạo, Martinô vẫn kiên quyết truy tầm về Kitô giáo.