• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày 10 tháng 11 Thánh Lêô cả

st leotn

Thánh Lêô cả là công dân Rôma, sống vào thế kỷ thứ 5. Sau khi đức Sixtô qua đời, thánh Lêô được bầu làm giáo hoàng.

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời

chettn

Chết là khởi đầu của một cuộc hành trình đi vào cõi sống ngàn thu

Kính 5 Thánh (ngày 8 tháng 11)

5-thanhtn

Ngày 08 tháng 11: KÍNH NĂM THÁNH: CLAUĐIÔ, NICÔTATÔ, SIMPRÔNIANÔ, CATTÔRIÔ VÀ SIMPLIXIÔ TỬ ĐẠO

Nguồn gốc lễ Các Thánh Nam Nữ (1.11) và lễ Các Đẳng Linh Hồn (2.11)

cacthanh12tn

Theo Francis Mershman, qua Thánh Truyền, Lễ Các Thánh Nam Nữ đã có từ lâu đời trong Giáo Hội do lòng mến mộ của giáo hữu đối với các Thánh.