• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lễ Truyền Tin

BRICKEY xi AnnunciationtoMary

Mẹ đã yêu con người, chấp nhận ý định Thiên Chúa...

Thánh Cả Giuse

Joseph-by-Gaetano-Gandolfi

Phúc Âm đã ca ngợi Thánh Giuse là người "công chính".
Ý nghĩa của chữ "công chính" rất sâu xa.