• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày 10 tháng 8 - Thánh Lôrenxô

lorenso0

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ          

Ngày 5 tháng 8 - Lễ cung hiến thánh đường Đức Bà cả

denthoducbaca

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Chúa Giêsu hiển dung

hiendung

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ    

Thánh Alphongsô Ligôri

ANPHONG

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ