• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hạnh các Thánh theo năm phụng vụ

cacthanh

Các ngày lễ kính các Thánh

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ

nengioan

Một trong những vị tông đồ đã nói về tình yêu nhiều nhất là Gioan

Các Thánh Anh Hài, tử đạo

ahhai

Hêrôđê là một ông vua độc ác, vô tài, bất tướng.

Thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi

stephanp

" Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con "( Cv 7, 59 ).